Yuslam Fauzi: Antara Khotbah dan Brankas Bank Syariah

Bila hidup adalah pilihan, maka Yuslam Fauzi memilih hidup dalam keseimbangan, dan ditengah kesibukannya mengurus brankas Bank Syariah Mandiri, Yuslam tetap berusaha memelihara jalan dakwah dengan memberikan khotbah di masjid-masjid. Alumnus Fakultas Ekonomi UI tahun 1986 ini memang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Pemahamannya yang mendalam tentang nilai-nilai agama mendorongnya untuk berusaha…